Ekološki kutak

Izlet na Grahovo

Luča, Ekološki kutak

Izlet na Grahovo

U petak 18. 05. 2015. godine za 38 učenika osmog razreda organizovan je izlet na Grahovo. U sklopu putovanja posjetili su botaničku baštu ''Arboretum''. Na...

Ekološki kutak

Ekologija u našoj školi

Pojam ekologija pominje se prvi put u 19. vijeku i to kod naučnika Ernesta Hekela, koji je uveo ovu nauku kao novu granu biologije. Naziv ekologija...