Istorijat

OŠ „21.MAJ“

                                                                                                          Podgorica

 

OŠ „21.maj“ je počela sa radom školske 2010/11. Trenutno ima  960 učenika, raspoređenih u dvije smjene. Škola organizuje produženi boravak za učenike I i II razreda. Karakteriše je izuzetno dobra opremljenost savremenim nastavnim sredstvima (projektori, kompjuteri, „pametne table“).

Učenici su osvajali prva mjesta na takmičenjima recitatora, bili uspješni na takmičenju iz stranih jezika. Naša učenica je bila i Ivana Radović, najuspješnija mlada crnogorska skijašica.

U školi je organizovan veliki broj sekcija za sve uzraste učenika. Školu karakteriše otvorenost prema sredini i uopšte saradnja sa lokalnom zajednicom.

Obiljezavamo sve bitne datume ( Dan učitelja,Dan djeteta, Dan Podgorice, Dan maternjeg jezika, Dan pozorišta,Dan Planete zemlje).

Učestvujemo na brojnim konkursima (Eko-reporteri, Likovni susreti, Konkurs za najljepše pismo Pošte CrneGore). Hor je nastupao u Skupštini Crne Gore, na otvaranju Sajma knjiga.

Bili smo domaćini centralnih proslava „10 godina nezavisnosti Crne Gore“, „Dan učitelja“, domaćini kviza“ Zašto su mjerenja važna“, u okviru Dana nauke koji su organizovali Zavod za metrologiju i Ministarstvo nauke.

Izuzetan događaj je bio kontakt sa svemirskom radio stanicom koji smo realizovali zajedno sa Radio klubom Podgorica.

Uspješno sarađujemo sa OŠ „Drago Milović“ iz Tivta i OŠ „Štampar Makarije“ iz Podgorice.

Za promociju škole u zajednici brine se tim škole koji aktivno radi na kvalitetnom i ažurnom vođenju web sajta i fb stranici škole.

Misija naše škole je da bude centar vaspitno-obrazovnog, ali i kulturnog razvoja učenika i nastavnika. Osnovni princip je podsticanje ličnog razvoja svakog učenika i nastavnika. Naša škola je  mjesto permanentnog usavršavanja svih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa, koji njeguju međusobno razumijevanje, uvažavanje, toleranciju i pravo na različitost.