Bibliotekar

Bibliotekar

Нашa библиотека

Усељењем у нову школску зграду, обезбијеђен је одговарајући простор за ову намјену и у функционалном и у естетском смислу. Школска библиотека тренутно располаже...