Stručni tim

  1. Tatjana Papan, pedagogica
  2. Aleksandra Trailović-Šljivančanin,  defektologica
  3. Itana Kovačević, psihološkinja
  4. Anja Mušović, bibliotekarka
  5. Ljubinka Tomović, bibliotekarka