Stručni tim

  1. Tatjana Papan, pedagogica
  2. Aleksandra Trailović-Šljivančanin,  defektologica
  3. Anja Mušović, bibliotekarka
  4. Ljubinka Tomović, bibliotekarka