PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA

      DA NE ZABORAVIMO!!!

Nova školska godina donijela je mnogo novina, ali su prava i obaveze učenika ostali isti.

      Prava učenika

Škola obezbjeđuje učeniku sljedeća prava:

 1. da na početku školske godine dobije uputstvo koje sadrži prava i obaveze učenika;
 2. na kvalitetan obrazovno-vaspitni rad (nastavu);
 3. da iskaže mišljenje o radu nastavnika;
 4. da traži komisijsku provjeru svoga znanja u toku trajanja nastave;
 5. da podnosi prigovor na ocjenu na kraju klasifikacionog perioda, nastavne godine ili na ispitu;
 6. da učestvuje u izradi uputstva koje sadrži njegova prava i obaveze;
 7. na blagovremenu i potpunu informaciju o svojim pravima i obavezama;
 8. na zaštitu od svih vrsta nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja u Školi ;
 9. na odsustvovanje iz Škole, uz najavu, uz saglasnost roditelja odnosno staratelja,u trajanju od pet radnih dana u toku nastavne godine;
 10. na učestvovanje u oblikovanju sadržaja stručnih ekskurzija i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada;
 11. poštovanje individualnih i razvojnih posebnosti;
 12. posebne pripreme za razne vrste takmičenja;
 13. izražavanje mišljenja i prosljeđivanje mišljenja upravi Škole;
 14. i druga prava u skladu zakonom i Statutom.

 

       Dužnosti učenika

Učenik ima dužnost da:

 1. redovno, marljivo i savjesno radi na usvajanju znanja i sticanju opšte kulture;
 2. se pridržava školskih propisa, savjeta, uputstava i odluka nastavnika, direktora i organa Škole;
 3. uredno pohadja nastavu;
 4. blagovremeno pravda izostanke;
 5. za vrijeme trajanja časa ne ometa izvodjenje nastave i rad u odjeljenju;
 6. za vrijeme trajanja časa ne napušta čas bez prethodno dobijenog odobrenja nastavnika;
 7. se prema nastavnicima ophodi pristojno;
 8. poštuje ličnost drugih učenika i njeguje drugarske i humane odnose;
 9. čuva imovinu Škole;
 10. njeguje čistoću i estetski izgled školskih prostorija;
 11. učestvuje u dežurstvima Škole;
 12. poštuje pravila školskog, odnosno kućnog reda;
 13. uredno obavještava roditelje o rezultatima svog učenja i vladanja i prenosi poruke odjeljjenskog starješine;
 14. brine o ličnoj higijeni i čuva lične stvari i odjeću.
 15. i druge dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom.

U toku nastavne godine, učeniku nije dozvoljeno da: izaziva tuču, ili učestvuje u tuči; koristi alkohol, opijate ili narkotička sredstva; falsifikuje javne isprave i školsku evidenciju; unosi oružje, oruđe, ili drugo sredstvo kojim se može nanijeti ozljeda, ili ugroziti život učenika i radnika Škole, ili nanijeti šteta školskoj imovini;neovlašćeno uzima tuđe stvari i školsku imovinu; u Školi izaziva nacionalnu i vjersku netrpeljivost; se politički organizuje i djeluje u interesu neke političke stranke.

Ostavite odgovor

Vaš email neće biti objavljen. Obavezna polja su označena *