Dragi naši učenici, dragi roditelji

 

Stručnu službu škole „21.Maj“ u Podgorici čine pedagogica i defektologica. Ono zbog čega smo mi tu jeste da pomognemo vama, da  vam pružimo pomoć u svim poteškoćama koje se jave i podršku u vašem rastu i razvoju. Učinićemo sve da vam školski dani prođu i ostanu u lijepom sjećanju. Posjetite nas ukoliko želite sa nekim da porazgovarate, ukoliko vam treba savjet ili lijepa riječ i ukoliko smatrate da zajedno možemo uraditi nešto za napredak svakog od vas pojedinačno i naše škole u cjelini.

Obratite nam se ako…

 •  … imate problema sa učenjem. Pedagog škole pokazaće vam i naučiti vas kako se uspješno uči, kako da organizujete svoje vrijeme i obaveze, kako da kreativno i aktivno učite i osmislite gradivo, povećate svoju motivaciju, i kako da prevaziđete trenutne probleme koji se svakome mogu desiti, i popravite ocjene. Nemojte odlagati problem, riješite ga.
 • … imate emocionalnih poteškoća i želite sa nekim to da podijelite. Ukoliko imate dilema oko toga kako se osjećate, želite savjet kako to da prevaziđete, i prije svega, razumijevanje za svoj problem, na pravom ste mjestu. Povjerljiv razgovor sa stručnim licem pomoći će vam da shvatite šta se dešava u tom trenutku sa vama, omogućiti vam da naučite da se nosite sa tim, i riješite svoj problem na taj način da se on ne ponovi. Ne možemo riješiti vaš problem – ali možemo vam pomoći da ga sami riješite.
 • … ste roditelj i ne možete samostalno da izađete na kraj sa adolescentnim krizama vašeg djeteta i problemima u učenju koje ono ima. Faza razvoja adolescencije sa sobom nosi brojne kritične tačke, i kao posljedicu mogu imati lošije ocjene, buntovno ponašanje, promjene u ponašanju i reagovanju. Dođite da pričamo o tome.
 • … imate dileme oko svog daljeg školovanja i budućeg zanimanja. Profesionalna orijentacija je sastavni dio aktivnosti naše službe. Procjenom vaše informisanosti, motivacije, profesionalnih interesovanja i karakteristika ličnosti, zajedno dolazimo do opcija za vaše dalje obrazovanje. Ako imate bilo kakve nedoumice ili želite da potvrdite svoj izbor, obratite nam se.
 • … ste žrtva bilo kog oblika nasilja. Nasilje je strogo zabranjeno u školi i svako od vas u školi je zaštićen od bilo kakvog oblika zlostavljanja od strane vršnjaka i zaposlenih lica. Nemojte prikrivati nasilje. Prijavite ga.
 • … Vaše dijete ima teškoće sa držanjem olovke u ruci, pisanjem.
 • ...Vaše dijete pokazuje specifične teškoće koje se odražavaju na učenje i/ili funkcionisanje u školi (teškoće čitanja, pisanja, računanja). To ne znači nužno smanjene intelektualne sposobnosti, a može se javiti i kod nadarene djece! Zanemarivanje ovih teškoća može uzrokovati emocionalne teškoće kod djeteta, ili poremećaje u ponašanju. Adekvatna i pravovremena podrška je od velikog značaja.
 • ... Vaše dijete otežano usmjerava i/ili održava pažnju na određenu aktivnost ili sadržaj - ako ne uspijeva da u određenom periodu bude dovoljno produktivno i usmjereno na jednu aktivnost, ako mu isuviše lako skreću pažnju predmeti ili dešavanja koja nisu bitna za ono čime se trenutno bavi, ako se brzo zamara, ako otežano preusmjerava pažnju sa jednog na drugi sadržaj, ili aktivnost... Obezbjeđivanje uslova rada sa što manje ometajućih faktora i primjena određenih vježbi značajno mogu poboljšati sposobnosti pažnje.
 • ... Vaše dijete pokazuje teškoće pamćenja informacija, ili procedura. Otkrivanjem načina na koji dijete najuspješnije pamti i primjenom određenih tehnika, efekat ovih teškoća se može ublažiti, ili poništiti.
 • ... Vaše dijete pokazuje teškoće organizacije aktivnosti u prostoru, bilo da se radi o objektivnom prostoru, prostoru polja pokreta, ili prostoru na papiru prilikom pisanja i crtanja. Otkrivanjem uzroka teškoća i primjenom odgovarajućih vježbi mogu se unaprijediti ove sposobnosti, koje su od važnosti za usvajanje školskih znanja i vještina.
 • ... Vaše dijete pokazuje motoričku nespretnost, teškoće održavanja ravnoteže, koordinacije pokreta, manipulacije predmetima, pravljenja konstrukcija (crtanjem, kockama, štapićima...) i sl. Možemo uraditi procjenu i predložiti odgovarajuće vježbe.
 • ... smatrate da je Vašem djetetu potrebno prilagoditi program, ili uslove rada i provjere znanja.
 • ... smatrate da je Vašem djetetu potrebno pristupiti na specifičan način.

 

Dobrodošli!

                                                                                 Na nas uvijek možete da računate

Ostavite odgovor

Vaš email neće biti objavljen. Obavezna polja su označena *