DAISY (Digital Accessible Information System – digitalno pristupačan informacioni sistem) je tehnički standard za digitalne audio knjige, časopise, novine i sl. namijenjene osobama koje su bez ostatka vida, slabovide su, ili imaju teškoće sa čitanjem štampanog materijala (disleksija, kognitivne teškoće). Ovim formatom se teži da se čitaocu audio-knjige da jednaka fleksibilnost koju imaju čitaoci uobičajenog štampanog materijala: pretraživanje i navigacija po poglavljima, pasusima, stranicama. Čitaoci mogu da čitaju, ili preskaču fusnote, napomene, ili informacije dodate specifično za korisnike audio verzije.

Postoje tri tipa DAISY knjiga. Jedan su isključivo audio-knjige, koje su najčešće. Ovaj format predviđa minimalno tekstualnog sadržaja i niz snimljenog materijala. Drugi tip su knjige koje sadrže samo tekst. Ove knjige se čitaju uz pomoć odgovarajućih pomagala koja pretvaraju tekst u govor, ili Brajevog displeja. Treći tip podrazumijeva i tekst i audio sadržaj.

DAISY knjiga može sadržati slike, budući da je format namijenjen svima kojima uobičajeni štampani materijal nije dostupan, ili je težak za čitanje, bili oni bez ostatka vida, slabovidi, ili očuvanog vida.

Knjige se mogu čitati uz pomoć uređaja specijalizovanih za audio-knjige, kompjutera na kojima su instalirani odgovarajući programi, mobilnih telefona, MP3 plejera.

U Crnoj Gori je u ovom formatu snimljeno nekoliko čitanki za osnovnu školu. Snimanje je organizovano od strane Resursnog centra za djecu i mlade, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, UNICEF-om, Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva, Fakultetom dramskih umjetnosti i autorima. Na ovaj način, nastavni sadržaji postaju pristupačniji djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju i omogućavaju njihovo samostalno učenje, a nastavnicima se nudi mogućnost da nastavu učine multimedijalnom i zanimljivijom svoj djeci.

Čitanke, uputstva i potreban kompjuterski program možete preuzeti ovdje.

Ostavite odgovor

Vaš email neće biti objavljen. Obavezna polja su označena *