IZBORNI   PREDMETI  ZA  ŠK. 2014/15.G.

 

OVE  ŠKOLSKE  GODINE  UČENICI  VII , VIII  I  IX  RAZREDA  OSNOVNE

ŠKOLE , U  OKVIRU  NEDJELJNE  NORME  ČASOVA  IMAJU  I  PO  PET  ČASOVA  IZBORNE  NASTAVE.  ŠKOLA  JE  U  MAJU  2014.G. PONUDILA  UČENICIMA  LISTU  IZBORNIH  PREDMETA  I  DETALJNO  UPOZNALA  UČENIKE  I  RODITELJE  SA  PONUĐENIM  PROGRAMIMA.   NAKON  IZJAŠNJAVANJA  RODITELJA  I  UČENIKA  FORMIRANE SU  IZBORNE  GRUPE.

VII-RAZRED

NAZIV  IZBORNOG  PREDMETA BROJ  OBRAZOVNIH  GRUPA SED.BROJ

ČASOVA

BROJ  UČENIKA/CA IME  I  PREZIME  NASTAVNIKA/CA STRUČAN  ZA  PREDMET EDUKOVAN  ZAPREDMET
 

ITALIJANSKI JEZIK

 

 

9

 

 

3

 

 

191

1.ŠKULETIĆ

TANJA

DA

 

 

DA

 

 

LITERARNO  NOVINARSKA  RADIONICA 2 1 61 1.PILETIĆ  TAMARA

 

2.RUTOVIĆ  VERONIKA

DA DA
RAČUNARSKA  OBRADA  I  DIZAJN  TEKSTA 3

1

61  

ILIĆ  VELIBOR

DA DA

 

VIII  - RAZRED

NAZIV   IZBORNOG  PREDMETA BROJ  OBRAZOVNIH  GRUPA SED.BROJ  ČASOVA
  1. UČENIKA/CA
IME  I  PREZIME  NASTAVNIKA STRUČAN  ZA  PREDMET EDUKOVAN   ZA  PREDMET
 

ITALIJANSKI  JEZIK

 

 

3

 

 

3

 

 

65

1.DRAŠKOVIĆ  ANA

2.ŠKULETIĆ  TANJA

3.SUDAR  NATAŠA

DA DA

 

ZDRAVI  STILOVI  ŽIVOTA  

2

 

2

 

41

ROSANDIĆ  DANKA DA DA
 

PLES

1 2 12 MIJUŠKOVIĆ  ALEKSANDRA  

DA

DA
 

SPORT  ZA  SPORTISTE

1 2 12  

ROVČANIN  PETAR

 

DA

 

DA

IX – RAZRED

NAZIV  IZBORNOG  PREDMETA BROJ  OBRAZOVNIH  GRUPA SED. BROJ ČASOVA BROJ  UČENIKA/CA IME  I PREZIME  NASTAVNIKA/CA STRUČAN  ZA  PREDMET EDUKOVAN  ZA  PREDMET
ITALIJANSKI  PREDMET 3 3 65 SUDAR  NATAŠA  

DA

 

DA

JEZIČKA  RADIONICA 3 2 65 MUGOŠA  IRENA  

DA

 

DA

                   FAKULTATIVNA NASTAVA

Naziv Razred Broj učenika Broj grupa Broj časova Broj nastavnika Status angažovanog nastavnika
Engleski jezik I II III 332 14 Po 2 časa sedmično 4 Stalni radni odnos
Italijanski jezik VI 55 3 Po 2 časa sedmično 1 Stalni radni odnos

Ostavite odgovor

Vaš email neće biti objavljen. Obavezna polja su označena *